Jūs turite perskaityti toliau nurodytą informaciją, norėdami nusipirkti NYE COUNTDOWN produktus.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE PASIRINKTAS AUDIO IR VIDEO SKAIČIUS). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 valandos per dieną iki sausio 2, 2019.

PRAŠOME PERSKAITYKITE ŠIĄ SUSITARIMĄ PRIEŠ NAUDOJANT KŪRYBINĖS AUDIO / VIDEO GAMYBOS. REGISTRUOTI, užsisakydami internetu arba naudodamiesi telefonu, naudodamiesi arba kitaip prijungdami kūrybinę garso / vaizdo gamybą ar bet kurią jos sudedamąją dalį bet kokiu kitu būdu, jūs pripažįstate, kad jūs perskaitėte ir suprato šį susitarimą, laikydamiesi, kad tapote partija ŠIS SUSITARIMAS IR SUSITARĖ DĖL ŠIŲ PATEIKIAMŲ TERMINŲ IR SĄLYGŲ. ŠI KŪRYBINĖS GARSO / VIDEO GAMYBOS PASIŪLYMAI IR PASIRINKTI TIK PROFESIONALIEMS RADIJO BROADCASTERS, DISC JOCKEYS, KONSULTANUOTI, ŽENKLINIMAI, VIETOVES, NIGHTCLUBS, BARS, RESTORANAI, PROMOTERAI IR KITI TIKSLAI PROFESINIAI ASMENYS IR (ARBA) ĮMONĖS. Jei dėl kokių nors priežasčių jūs nesutikite ir nesutinkate su VISOMIS SUTARTIES SĄLYGOMIS, PRAŠOME ATKREIPKITE REGISTRACIJOS / ORGANIZACIJOS PROCESĄ, NEGALIMA PRISIJUNGTI ARBA NAUDOTIS PRODUKTU, KŪRYBINĖ AUDIO / VIDEO GAMYBA, ARBA KITOS MUZIKOS, TEKSTAS ARBA KITA medžiaga, prieinama per kūrybinį garso / vaizdo gamybą bet kokiu mastu.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

JUMS griežtai draudžiama dalintis arba paleisti visus ir visus KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, LLC sukurtus skaičiavimus. ONTO YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM ARBA KITŲ KITŲ DALYVIŲ SVETAINIŲ IR FTP PUSLAPIŲ, KURIUJEJEJEJEJEJEJEJEJE JEI BŪSITE IŠSKYRUS RAŠYBĄ DOKUMENTACIJOS IŠ MŪSŲ LICENCIJOS DEPARTAMENTO.

Visi vaizdo įrašai buvo pažymėti vandeniu, kad būtų galima nustatyti visus pažeidimus. Visi pažeidimai bus vykdomi ir būsimi pirkimai bus įtraukti į juodąjį sąrašą ir uždraudžiami.

Naudojimo taisyklės:

  • Šis kūrybinis garso / vaizdo įrašų gaminys jums pateikiamas kaip galutinis vartotojas ir todėl jokiu būdu neturėtų būti keičiamas, pritaikytas, perduotas, parduotas, nuomojamas, nuomojamas, licencijuotas, perduotas, platinamas ar kitaip išduotas tretiesiems asmenims arba bet kokiu būdu pakeista.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Šis kūrybinis garso / vaizdo įrašų gaminys yra priemonė gauti bendrovės pristatytą turinį ir reikalauja, kad Bendrovė sukurtų ir patvirtintų asmeninę paskyrą, kad užsiprenumeruotumėte paslaugą. Kiekvieną paskyrą leidžiama naudoti tik tas asmuo, kuris sukūrė paskyrą. Jokiomis aplinkybėmis sąskaita negali būti dalijama ar naudojama daugiau nei vienam vartotojui, ir tokie veiksmai laikomi priežastimi, dėl kurių sąskaitos išjungimas, sąskaitos nutraukimas ar kitas baudžiamasis veiksmas. Tai apima jūsų individualaus abonemento ID prieinamumą bet kuriam kitam asmeniui / subjektui.
  • Jūs pripažįstate, kad Bendrovė išlaiko išskirtinę Creative Audio / Video gamybos ir visų susijusių intelektinės nuosavybės teisių kontrolę. Užsiprenumeravę turinio pristatymo paslaugą, siūlomą per "Creative Audio / Video" produkciją, jos savininkas netapo. Išskyrus atvejus, kai čia aiškiai nurodyta, jums nesuteikiamos jokios teisės ar licencija patentui, autorinėms teisėms, komercinėms paslaptims ar prekės ženklams, susijusiems su "Creative Audio / Video Production" ar jos turiniu, ir "Company" pasilieka visas teises, kurios nėra aiškiai išdėstytos toliau. "Creative Audio / Video" gamyboje yra patentuota ir konfidenciali informacija, saugoma autorių teisių įstatymų ir tarptautinių sutarčių nuostatų.
  • Jūs sutinkate nepašalinti jokių "Creative Audio / Video Production" kopijų jokių autorių teisių ir (arba) kitų nuosavybės teisių pranešimų, pateiktų "Creative Audio / Video Production", kaip iš pradžių pateikė "Company".
  • Jūs sutinkate neišskleisti, neatskleisti, iššifruoti, išversti, redaguoti, kurti išvestinius kūrinius, išgauti, perkoncentruoti ar perparduoti "Creative Audio / Video" produkciją, bandyti ar padėti kitiems daryti bet kurį iš aukščiau paminėtų dalykų.
  • Jūs sutinkate neperkviesti, platinti, platinti, parduoti, pateikti tretiesiems asmenims arba platinti šią Creative Audio / Video produkciją visiems ar naudoti Creative Audio / Video produkciją komerciniais ar nekomerciniais tikslais be išankstinio raštiško sutikimo Bendrovės. Bet koks toks neteisėtas paskirstymo veiksmas yra federalinės autorių teisių įstatymo pažeidimas pagal 17 USC skirsnį 106, dėl kurio jūs galite būti laikomas atsakingu už tyčinius neteisėtus veiksmus, už kuriuos baudžiama bauda iki šimto penkiasdešimt tūkstančių dolerių ($ 150,000) už kiekvieną pažeidimą.
  • "Creative Audio / Video Production" pristatytas turinys yra trečiųjų šalių nuosavybė, kuri jai priklauso ir turi licenciją bendrovei. Turinys yra saugomas autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės įstatymų. Bendrovės gautas turinys gali būti rodomas, naudojamas ir žaidžiamas tik abonentas, kuriam turinys pasiekiamas, ir tik šio Susitarimo taikymo tikslais.
  • Jūs sutinkate nenaudoti turinio tokiu būdu, kuris pažeidžia autorių teises ar kitą išskirtinę darbo apsaugą, ir pripažįsta, kad dėl bet kokio teisių pažeidimo jūsų teisės į privatumą pagal šį Susitarimą bus nutrauktos ir dėl to taip pat gali atsirasti asmeninė teisinė atsakomybė pagal valstybę ar federalinis įstatymas. Federalinis įstatymas numato sunkias civilines ir baudžiamąsias sankcijas už autorių teisių saugomų garso įrašų ir / ar kitų saugomų kūrinių neteisėtą atkūrimą, platinimą, nuoma ar skaitmeninį perdavimą pagal 17 USC sekcijas 501, 506. Neleistinų autorių teisių saugomų kūrinių kopijų kūrimas yra vagystė, dėl kurios jūs galite būti laikoma atsakinga už tūkstančius dolerių atlyginimo. Bet koks turinys, pasiekiamas bet kuriame "Peer to Peer" (P2P) tinkle, arba bet koks kitas būdas neteisėtai įkelti saugomus ar apsaugotus darbus, taip pat yra autorių teisių pažeidimas. Ši sutartis yra pranešimas apie autorių teisių apsaugą turinio, pateikto per Creative Audio / Video gamybą, ir neteisėtas naudojimas gali sukelti tyčinį autorių teisių pažeidimą federaliniame teisme, už kurį baudžiama bauda iki šimto penkiasdešimt tūkstančių ($ 150,000) dolerių už pažeidimą ar kitą sunkią civilinę ar baudžiamąją atsakomybę.
  • Jūs suprantate, kad visas turinys yra pažymėtas vandeniu asmeniniu identifikatoriumi, kuris yra atsekamas jums, ir kad būsite atsakingas už bet kokį Creative Audio / Video produkcijos kopijavimą ar neteisėtą perspausdinimą ar visą turinį, kaip nurodyta pirmiau.

Terminas. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Garantijos atsisakymas. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Atsakomybės apribojimas. Nei kompanija, nei jos licencijos išdavėjai, tiekėjai, partneriai, filialai ar trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, neviršydami galiojančių įstatymų, neatsako jums ar bet kuriai trečiajai šaliai dėl bet kokios tiesioginės, netiesioginės, atsitiktinės, specialios, pavyzdinės, baudžiamosios ar pasekminės žalos atlyginimo ar bet kokios kitos žalos atlyginimo formos, atsirandančios dėl šio Susitarimo arba dėl jo, arba naudojant Creative Audio / Video gamybą, nepriklausomai nuo ieškinio formos ar pagrindo, ar bendrovė buvo ar nebuvo apie tokios žalos atlyginimo galimybę. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama riboti ar atmesti atsakomybės už atsitiktinius ar pasekminius nuostolius. Atitinkamai kai kurie iš pirmiau minėtų apribojimų ir išimčių gali netaikyti jums.

Informacijos naudojimas. Jūs suteikiate Bendrovės leidimą bet kokią informaciją, gautą naudojant "Creative Audio / Video Production" ar kitą informaciją, apie kurią pranešta bendrovei, bet kokiu būdu, kurį bendrovė pasirenka tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.

Pokyčiai. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šį Susitarimą ir nustatyti naujas ar papildomas sąlygas, taikomas kūrybiniam garso / vaizdo įrašų gamybai. Tokie pakeitimai ir papildomos sąlygos nedelsiant įsigalios ir įtraukiamos į šį Susitarimą. Jūsų tęstinis kūrybinės garso / vaizdo produkcijos naudojimas bus laikomas jų pripažinimu.

Kompensacija. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Teisės pasirinkimas ir sutikimas jurisdikcijai. Šią sutartį reglamentuoja JAV Ohajo valstijos įstatymai, neatsižvelgiant į jos įstatymų kolizijos nuostatas; ir jūs taip sutinkate dėl išimtinės jurisdikcijos ir vietos, esančios federalinėse ir valstijų teismuose, įsikūrusiuose Clermont County, Ohajo valstijoje, JAV dėl visų ginčų, kylančių iš "Creative Audio / Video Production" arba susijusių su ja. Be to, jūs taip pat sutinkate su išimtiniu tokių teismų jurisdikcija ir vieta tiems veiksmams, kuriuos jūs pradėjo prieš mus (ar mūsų filialus).

Pilnas susitarimas. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

VISI TIESIOGINIAI ORDERIAI TURI BŪTI SUTRDŽIAI, DECEMBRIS 27, 2018 BE NOON, EST, kad būtų užtikrintas pristatymas laiku be nerimo mokesčio.

Visi užsakymai po šio termino baigsis "RUSH FEE" ir bet kokių greitesnių "FedEx" mokesčių.

VISI PARDAVIMAI GALIA! NE GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS BŪS. JOKIŲ IŠIMČIŲ.

Jei turite klausimų ar turite pagalbos, prašau el. Paštu support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Ačiū! Laimingų Naujųjų metų!

*** DISKONTO PALAIKYMAS ***

Prašome naudoti VIDEO savo NYE atgalinį skaičių LIVE IN ACTION this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Įkelti jį čia: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!